dimecres, 14 de setembre de 2016

COSTA BRAVA RAID ADVENTURE X-PERIENCE


Informació General:

Costa Brava Raid Aventura X-Perience segueix una estructura d’una sola etapa (E) i diverses seccions amb les seves respectives disciplines associades als Esports d’Aventura.
Tres categories oficials, Elit, Aventura i Iniciació o Familiar.
La categoria Elit és desenvolupa en modalitat de 20 h, Aventura 16 h i Iniciació/Familiar de 5 h en modalitat Non Stop, amb 15, 11, i 6 Seccions respectivament, més una secció Bonus de O-Urbana per totes les categories.
El Centre de Competició estarà  situat al Pavelló Esportiu de Castell d’Aro, amb inici i final de Raid a la Plaça de l’església de Castell d’Aro.
La sortida tindrà lloc el dissabte 17 a les 00,00 h, amb final per Elit a les 20,00 h., Aventura a les 16,00 h. i Iniciació/Familiar amb inici a les 11,00 h i final a les 16,00 h. Cal dir, que en aquelles proves  on és neutralitzi el temps, s’allargarà a partir del temps de finalització de cada categoria.
Cada secció (S) la composem un número determinat de controls de pas (CP), el control de pas, serà de pas obligat o opcional, segons l’estratègia d’equips i respectant les portes horàries de cada secció (S). A cada control de pas hi haurà una balisa amb pinça marcadora segons model IFO (Federació Internacional d’Orientació). Tots els equips estan obligats a passar pel control de canvi (CC), que són espais delimitats logísticament per l’organització. Els controls de canvi seran lineals o circulars. Espais situats estratègicament per realitzar un canvi de disciplina esportiva o de mapa. En tots aquests control canvis, hi hauran membres de l’organització i  un espai reservat com avituallament (sòlid i líquid). En aquest control canvi també és podran deixar material obligatori per a cada secció, sempre que o determini així l’organització, en cas contrari cada equip ho portarà a sobre.

Estructura seccions del Raid Elit/Aventura:

En categoria Elit i Aventura compartiran  seccions comunes, on la diferencia estarà en la distància, el desnivell, la dificultat tècnica i física, amb en nombre de control de pas (CP).
Aquestes dues categories tindran inici a les 00,00 h de dissabte dia 17/09/2016, des de la plaça de l’Església de Castell d’Aro. On trenta minuts abans és farà el briffing i entrega dels mapes oportuns per l’organització.

Categoria Elit i Aventura:

Secció 1: Secció circular, Trekking nocturn, on els equips hauran de representar sobre el mapa l’ubicació de 4CP i 3CP per Elit i Aventura respectivament, on tindran relacionades l’ informació de les seves coordenades particulars (X,Y).
Secció 2: Secció lineal, Btt nocturn, amb 4CP per Elit i 3CP per Aventura.
Secció 3: Secció lineal, Trekking nocturn, amb 4 CP per Elit i 3CP per Aventura.
Secció 4: Secció circular, O-Urbana nocturn, secció amb 12 preguntes sobre llocs característics d’un nucli urbà i en modalitat Score (no lineal).
Secció 5: Secció lineal, Caiac doble, amb 2CP per Elit i Aventura. En aquesta secció hi ha l’opció de Shortcut (drecera), pels que no vulguin o puguin fer el Caic. Horari entrada a secció de 6.30 h fins 7.30 h.
Secció 6: Secció lineal, Coastering-Trek, amb 3CP al Coastering i 2CP al Trek. A la part de Coastering, estarà prohibit circular per el camí de ronda, fins a la darrer CP, punt on si és podrà accedir a camí de ronda, és a dir pas per les roques o cales.
Secció 7: Secció circular de patins+patins, patins+patinet, patins+correr, patinet+correr, amb 2CP.
Secció 8: Secció lineal de lectura de ROAD BOOK, secció incògnita, us podreu trobar un màxim de 6CP.
Secció 9: Secció lineal, secció de Btt, amb 3CP, tant per Elit com Aventura.
Secció 10: Secció circular, secció de Trek + Proves Especials (PE), amb 5CP per Elit i 4Cp per Aventura.
Secció 11: Secció lineal, secció de Btt + Prova Especial (PE), amb 7CP per Elit i Aventura. Aquesta secció serà la darrera per la categoria d’Aventura, on finalitzaran al Centre de Competició, però pels equips que entrin en temps de sobres podran realitzar una Secció Bonus O-Urbana, fins exhaurí els temps oficial de cursa.
Secció Bonus: secció circular, secció O-Urbana, secció amb 10 preguntes sobre llocs característics d’un nucli urbà i en modalitat Score (no lineal).

Categoria Elit:
Secció 12: Secció lineal, secció de Trek, amb 3CP.
Secció 13: Secció circular, secció de natació, amb 1CP. Aquesta secció podreu portar material específic de natació.
Secció 14: Secció lineal, secció Coastering + Trek, amb 3CP al Coastering i 1CP al Trek. Es podrà circular pel camí de ronda, però NO per els carrers de l’urbanització.
Secció 15:  Secció lineal, secció de Btt, amb 5CP. Aquesta secció serà la darrera per la categoria d’Elit, on finalitzaran al Centre de Competició, però pels equips que entrin en temps de sobres podran realitzar una Secció Bonus O-Urbana.
Secció Bonus: secció circular, secció O-Urbana, secció amb 10 preguntes sobre llocs característics d’un nucli urbà i en modalitat Score (no lineal).

Estructura seccions del Raid Iniciació:

En categoria Iniciació consta de 6 seccions + secció Bonus de diverses disciplines esportives i proves especials de dificultat tècnica i física mitja/baixa, amb en nombre de control de pas (CP).
Aquestes categoria tindran inici a les 11,00 h de dissabte dia 17/09/2016, des de el Centre de Competició (CC) al Pavelló esportiu de Castell d’Aro.
On trenta minuts abans és farà el briffing i entrega dels mapes oportuns per l’organització.

Categoria Iniciació:

Secció 1: Secció lineal, secció de Btt,  amb 5CP, on els equips hauran de representar sobre el mapa l’ubicació de 5CP, on tindran relacionades l’ informació de les seves coordenades particulars (X,Y).
Secció 2:  Secció lineal, secció de Trek, amb 3CP.
Secció 3: Secció circular, secció de Caiac doble, amb 2CP. El equips de 3 participant, és obligat que dos facin la secció. El tercer restarà  al espera.
Secció 4: Secció lineal, secció Coastering + Trek, amb 3CP al Coastering i 1CP al Trek. Es podrà circular pel camí de ronda, però NO per els carrers de l’urbanització.
Secció 5: Secció lineal, secció de Btt + Proves Especials (PE), amb 3CP.
Secció 6: Secció lineal de lectura de ROAD BOOK, secció incògnita, us podreu trobar un màxim de 2CP.
Secció Bonus: secció circular, secció O-Urbana, secció amb 10 preguntes sobre llocs característics d’un nucli urbà i en modalitat Score (no lineal).


Al final PASTA PARTY, ENTREGA DE PREMIS I SORTEIG DE MATERIAL!!


Cap comentari:

Publica un comentari