dimarts, 26 de juliol de 2016

INSCRIPCIONS


-CAT-

INSCRIPCIONS

ELIT 40,00.- € (per persona)
AVENTURA 40,00.- € (per persona)
INICIACIÓ / FAMILIAR 25,00.- € (per persona)
LLICÈNCIA TEMPORAL 5 Euros (per persona)
LLOGUER TARJA SPORTIDENT: 5 Euros (per persona)

FORA DE TERMINI: +10,00.- € (per persona)

TERMINIS
Inscripcions dins de termini des del 25/07 fins al 04/09 a les 23:59.
Inscripcions fora termini des del 05/09 a les 00:00 fins al 11/09 a les 23:59.

No s'acceptaran inscripcions després d'aquesta data.
No es donarà una inscripció per formalitzada fins que s'hagi efectuat el pagament.

INCLOU:
Maillot BTT exclusiu Costa Brava Raid (per els 50 primers inscrits)
Obsequi corredor
Assistència en carrera
Mapes del raid.
Raidbooks
Caiacs + rems + armilles
Material de tir amb arc.
Pasta-Party
Premis
Sorteig de material al final del raid dels nostres col·laboradors.

MENORS D'EDAT:
En la categoria Iniciació / Familiar podran participar menors amb l'autorització per escrit del pare/mare/tutor/a sempre que vagi acompanyat d'un adult.
En la categoria Aventura es podrà participar a partir dels 16 anys amb l'autorització per escrit del pare/mare/tutor/a sempre que vagi acompanyat d'un adult.

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITATS:
Els participants a l'hora de formalitzar la seva inscripció hauran d'acceptar aquesta declaració. Els participants disposaran d'aquest document per escrit en el moment de recollir la seva inscripció el dia del raid.

INSCRIPCIONS

FORMULARI

El número de compte al que cal fer l'ingrés és: ES40 2100 1430 4001 0027 0472 (Caixabank), indiqueu-hi si us plau el nom del equip, ens ajudarà molt a l'hora de comptabilitzar les inscripcions.

-CAS-

INSCRIPCIONES

ÉLITE 40,00.- € (por persona)
AVENTURA 40,00.- € (por persona)
INICIACIÓN/FAMILIAR 25,00.- € (por persona)
LICENCIA TEMPORAL 5 Euros (per persona)
ALQUILER TARJETA SPORTIDENT 5 Euros (per persona)

FUERA DE PLAZO: +10,00.- € (por persona)

PLAZOS
Inscripciones dentro de plazo desde el 25/07 hasta el 04/09 a las 23:59.
Inscripciones fuera plazo desde el 05/09 a las 00:00 hasta el 11/09 a las 23:59.

No se aceptarán inscripciones después de esta fecha.
No se dará una inscripción por formalizada hasta que se haya efectuado el pago.

INCLUYE:
Maillot BTT exclusivo Costa Brava Raid (para los 50 primeros inscritos)
Obsequio corredor
Asistencia en carrera
Mapas del raid.
Raidbooks
Kayaks + remos + chalecos
Material de tiro con arco.
Pasta-Party
Premios
Sorteo de material al final del raid de nuestros colaboradores.

MENORES DE EDAD:
En la categoría Iniciación/Familiar podrán participar menores con la autorización por escrito del padre/madre/tutor/a siempre que vaya acompañado de un adulto.
En la categoría Aventura se podrá participar a partir de los 16 años con la autorización por escrito del padre/madre/tutor/a siempre que vaya acompañado de un adulto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
Los participantes en el momento de formalizar su inscripción deberán aceptar esta declaración. Los participantes dispondrán de este documento por escrito en el momento de recoger su inscripción el día del raid.

INSCRIPCIONES

FORMULARIO

El número de cuenta en el que hay que hacer el ingreso es: ES40 2100 1430 4001 0027 0472 (Caixabank), indicad por favor el nombre del equipo, nos ayudará mucho en el momento de contabilizar las inscripciones.