divendres, 7 de juliol de 2017


CAT

Des de l'equip STAFF de l'organització estem treballant per elaborar un Raid per que sigui una autèntica aventura. Estem reconeixen espais nous. Dir-vos que en breu obrirem calendari d'inscripcions.

CAST

Desde el equipo STAFF de la organización etamos trabajando para elaborar un Raid pera que sea una autentica aventura. Estamos reconociendo nuevos espacios. Deciros que en breve abriremos calendario de inscripciones.

Equip STAFF COSTA BRAVA RAID