dijous, 15 de setembre de 2016

JA QUEDA MENYS PER L'AVENTURA!!... COSTA BRAVA RAID ADVENTURE X-PERIENCE

Us esperem a Castell-Platja d'Aro!!

Com a responsable de la Cartografia del RAID, us deixo dues mostres de les característiques cartogràfiques delS mapes que us donarem en aquest Raid. Pels que no esteu familiaritzats amb aquest tipus de cartografia, podem consultar la llegenda a www.orientacio.cat/. Aquesta és la Web oficial de la FCOCLa base Cartografia utilitzada per aquest esdeveniment, és la cartografia 1/25000 de IGCC anys 2011 i 2012. En aquesta cartografia, s'ha 'obviat dades com altimetria numèrica i la toponímia.

En base aquesta cartografia, s'ha fet un treball de camp per l'actualització de zones properes al àmbit del RAID, Posteriorment s'ha editat amb una aplicació informàtica específica per la ocasió, seguint les normes internacionals de simbologia en competicions d'orientació.

A continuació es fa una descripció a grans trets del contingut i les característiques de les dades recollides a les capes altimetria, planimetria, toponímia i punts de referència.

ALTIMETRIA : El relleu està representat per corbes de nivell, cotes en punts significatius i talussos. Les corbes de nivell són una generalització de les de la BT-5M o recollides específicament durant l’actualització amb restitució fotogramètrica. L’equidistància entre corbes de nivell és de 10 m, amb corbes de nivell mestres etiquetades cada 50 m. En zones extremament planes s’han generat corbes intercalades cada 5 m. Les corbes de nivell s’han classificat en funció de l'exactitud amb què s’han obtingut (es diferencien, per exemple, els trams de corba de nivell interiors a zones de bosc), i de si s’han de representar o no. 

PLANIMETRIA: Les dades planimètriques recollides a la base inclouen objectes referents a la hidrografia, a les vies de comunicació, al poblament i a la coberta del sòl i vegetació. La hidrografia diferencia, a grans trets, entre la xarxa hidrogràfica lineal i les masses d’aigua, i entre la que és natural i la que és artificial. La xarxa hidrogràfica lineal és completa i connectada, sempre que la restitució fotogramètrica ho permet. En els casos on no ha estat possible localitzar les connexions, no s’han recollit i la xarxa hidrogràfica presenta una discontinuïtat. Un altre cas de discontinuïtat és pel fet que a l’actual model de dades existeix el concepte de prioritat. Per exemple es pot donar una desconnexió quan part d’un curs fluvial coincideix exactament amb un camí. El camí té prioritat sobre el curs fluvial i, per tant, en aquests trams la xarxa hidrogràfica presenta una discontinuïtat. Les vies de comunicació inclouen els vials revestits i els no revestits, les vies fèrries i les de transport per cable. La xarxa viària és completa i connectada fora dels nuclis urbans, si bé presenta alguna discontinuïtat en el cas dels corriols, pel fet que no es recullen a l’interior dels túnels i perquè a l’actual model de dades existeix el concepte de prioritat. Per exemple es pot donar una desconnexió quan un curs fluvial coincideix exactament amb un corriol, ja que el curs fluvial té prioritat sobre el corriol. En aquests trams la xarxa viària presenta una discontinuïtat. A l’apartat de poblament i infraestructures auxiliars s’han recollit els elements constructius com edificacions, camps d’esports, tanques, recintes i elements urbanístics auxiliars, així com les infraestructures referides a hidrografia i comunicacions. 

Des de l'Organització esperem que us emporteu un bon record d'aquest COSTA BRAVA RAID

Salut i Cames.

Cap comentari:

Publica un comentari