dimarts, 26 de juliol de 2016

LLISTAT MATERIAL CBR2017

-CAT-

PER EQUIP:
• 1 Telèfon mòbil amb funda estanca
• 1 Brúixola
• 1 Xiulet
• 1 Funda estanca Porta-mapes
• 1 Kit de reparació BTT
• 1 Farmaciola
• 1 Comptaquilòmetres per la BTT (si no, un GPS també podria servir)
• 1 Bolígraf i rotulador fluorescent

PER CORREDOR:
• Pinça SPORTIDENT (Opció de lloguer). Pinces vàlides:
 • SI-5 (1-499.999)
 • SI-6 (500.000-999.999)
 • SI-8 (2.000.000-2.999.999)
 • SI-9 (1.000.000-1.999.999)
 • SI-10 (7.000.000-7.999.999)
 • SI-11 (9.000.000-9.999.999)

• 1 Manta tèrmica.
• 3 Barretes energètiques.
• 1 BTT.
• 1 Casc homologat de 3 anclatges per BTT.
• Guants per la BTT.
• Ulleres de sol
• Gorra o Buff.
• 1 Impermeable.
• 1 Motxilla amb capacitat per transportar tot el material individual.
• 1 Bidó o camelbak mínim d’1 litre.
• 1 Arnés escalada (Només Elit/Aventura)
• 2 bagues anclatge + 3 mosquetons (Només Elit/Aventura)
• 1 Descensor autobloquejant (GriGri, Shunt, ...) (Només Elit/Aventura)
• Patins en linia + Proteccions (*1) (mínim 2) (Només Elit/Aventura)
• 1 Frontal (+ Piles recanvi)
• Armilla reflectant (Només Elit/Aventura)

RECOMANATS:
• Roba de recanvi
• Portamapes BTT
• Material de natació (Aletes, ulleres i tub)
• Peus de gat


NOTA:
La Secció de Patins de les categories Elit i Aventura es podrà realitzar amb les següents combinacions:
Raider 1 + Raider 2 (Penalització)
Patins + Patins (0')
Patins + Patinet (10')
Patins + Running (5')
Patinet + Running (10')
Patinet + Patinet (15')
Running + Running (10') (un dels dos haurà de portar els patins a sobre)


-CAS-

POR EQUIPO:
• 1 Teléfono móvil con funda estanca
• 1 Brújula
• 1 Silbato
• 1 Funda estanca Porta-mapas
• 1 Kit de reparación BTT
• 1 Botiquín
• 1 Cuentakilómetros para la BTT (si no, un GPS también podría servir)
• 1 Bolígrafo y rotulador fluorescente

POR CORREDOR:
• Pinza SPORTIDENT (Opción de alquiler) Pinzas válidas:

 • SI-5 (1-499.999)
 • SI-6 (500.000-999.999)
 • SI-8 (2.000.000-2.999.999)
 • SI-9 (1.000.000-1.999.999)
 • SI-10 (7.000.000-7.999.999)
 • SI-11 (9.000.000-9.999.999)
• 1 Manta térmica.
• 3 Barritas energéticas.
• 1 BTT.
• 1 Casco homologado de 3 anclajes para BTT.
• Guantes para la BTT.
• Gafas de sol
• Gorra o Buff.
• 1 Impermeable.
• 1 Mochila con capacidad para transportar todo el material individual.
• 1 Bidón o camelbak mínimo de 1 litro.
• 1 Arnés escalada (sólo Élite/Aventura)
• 2 bagas de anclaje + 3 mosquetones (sólo Élite/Aventura)
• 1 Descensor autobloqueante (GriGri, Shunt, ...) (sólo Élite/Aventura)
• Patines en linea + Protecciones * (mínimo 2) (sólo Élite/Aventura)
• 1 Frontal (+ Pilas repuesto)
• 1 Chaleco reflectante (sólo Élite/Aventura)

RECOMENDADOS:
• Ropa de recambio
• Portamapas BTT
• Material de natación (Aletas, gafas y tubo)
• Pies de gato

NOTA: 
La Sección de Patines de las categorías Élite y Aventura se podrá realizar con las siguientes combinaciones:
Raider 1 + Raider 2 (Penalización)
Patines + Patines (0')
Patines + Patinete (10')
Patines + Running (5')
Patinete + Running (10')
Patinete + Patinete (15')
Running + Running (10') (uno de los dos deberá llevar los patines a cuestas)

Cap comentari:

Publica un comentari