divendres, 1 de juliol de 2016

INFO TECNICA CBR2017

-CAT-

CATEGORIA ELIT

Equips: 2 Raiders
Durada: 13 Hores
Disciplines:
BTT-O, Trekking, CronoEscalada, Patins-O, Caiac-O, Natació, Road Book, Escala i Rapel, Memory.
Material Obligatori: Llistat
Distàncies aproximades:
BTT: 53 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 36 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
CAIAC: 8 Km
PATINS: 5 Km
NATACIÓ: 0,7 Km

Distància Total: 102 Km.
Desnivell Total: 2200 mt.

CATEGORIA AVENTURA:

Equips: 2 Raiders
Durada: 13 Hores
Disciplines:
BTT-O, Trekking, CronoEscalada, Patins-O, Caiac-O, Natació, Road Book, Escala i Rapel, Memory.
Material Obligatori: Llistat
Distàncies aproximades:
BTT: 44 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 34 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
CAIAC: 4 Km
PATINS: 5 Km
NATACIÓ: 0,4 Km

Distància Total: 87 Km.
Desnivell Total: 1600 mt.

CATEGORIA INICIACIÓ / FAMILIAR:

Equips: 2 a 4 Raiders
Durada: 5 Hores
Disciplines:
BTT-O, Trekking, Patines-O, Caiac-O, Natación, Road Book i Memory.
Material Obligatori: Llistat
Distàncies aproximades:
BTT: 18 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 17 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
CAIAC: 2 Km
NATACIÓ: 0,4 Km

Distància Total: 37 Km.
Desnivell Total: 650 mt.

-CAS-

CATEGORÍA ÉLITE

Equipos: 2 Raiders
Duración: 13 Horas
Disciplinas:
BTT-O, Trekking, CronoEscalada,Patines-O, Kayak-O, Natación, Road Book, Escalada ,Rapel y Memory.
Material Obligatorio: Listado
Distancias aproximadas:
BTT: 53 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 36 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
KAYAK: 8 Km
PATINES: 5 Km
NATACIÓN: 0,7 Km

Distancia Total: 102 Km.
Desnivel Total: 2200 mt.

CATEGORÍA AVENTURA:

Equipos: 2 Raiders
Duración: 13 Horas
Disciplinas:
BTT-O, Trekking, CronoEscalada, Patines-O, Kayak-O, Natación, Road Book, Escalada, Rapel y Memory.
Material Obligatorio: Listado
Distancias aproximadas:
BTT: 44 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 34 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
KAYAK: 4 Km
PATINES: 5 Km
NATACIÓN: 0,4 Km

Distancia Total: 87 Km.
Desnivel Total: 1600 mt.

CATEGORIA INICIACIÓN/FAMILIAR:

Equipos: 2 a 4 Raiders
Duración: 5 Horas
Disciplinas:
BTT-O, Trekking, Patinete-O, Kayak-O, Natación, Road Book y Memory.
Material Obligatorio: Listado
Distancias aproximadas:
BTT: 18 Km (BTT-O / Roadbook)
TREK: 17 Km (Trek / Cronoescalada / Memory)
KAYAK: 2 Km
NATACIÓN: 0,4 Km

Distancia Total: 37 Km.
Desnivel Total: 650 mt.

2 comentaris: